Ponúkame Vám správu bytových a nebytových priestorov v zmysle platných právnych a technických noriem.

Zároveň vykonávame služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov - vedenie agendy, vedenie jednoduchého účtovníctva, zabezpečenie opráv, spracovanie daňového priznania, spracovanie hlásení pre Sociálnu poisťovňu a Daňový úrad, odborné poradenstvo, rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru a ostatné činnosti s tým spojené .

Ponúkame Vám účinnú pomoc pri zmene spôsobu správy. Založíme Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pri osobnom pohovore Vám navrhneme spôsob správy, ktorý bude pre Vás najvýhodnejší.
Web Page Maker, create your own web pages.