Pri rozúčtovaní nákladov na teplo sa používajú:


Podľa požiadaviek zákazníka je možné zvoliť typ meračov

Hospodárnosť sa po namontovaní meračov tepla a ich použití pri rozpočítaní nákladov na teplo výrazne zvyšuje.
Rozpočítanie je objektívnejšie, čo je významný motivujúci faktor pri šetrení s tepelnou energiou.
Web Page Maker, create your own web pages.